Naručivanje

Naručivanje

Kupac naručuje proizvod ili proizvode putem elektronskog obrasca
narudžbe.
Kupcem se smatra svaka osoba koja elektronski naruči barem jedan proizvod,
popuni tražene podatke i pošalje narudžbu.
Sve cijene izražene su u Konvertibilnim markama, s PDV-om.
Roba se naručuje elektronskim oblikom, pritiskom na određeni proizvod te
spremanjem istog u korpu. Roba se smatra naručenom u trenutku kada kupac
odabere te potvrdi način plaćanja.

LEAVE A COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *