Uslovi korišćenja

Uslovi korištenja

Uslovima korištenja definisana su pravila pri kupovini koja obezbjeđuju kvalitet naše usluge i zadovoljstvo kupaca.

1. Korišćenje sajta

Korisnici prihvataju korišćenje sadržaja sajta Triomax.ba isključivo za sopstvenu upotrebu i na svoju odgovornost.

Korisnicima sajta Triomax.ba strogo je zabranjeno korišćenje specijalizovanih programa (robota, crawlera) radi preuzimanja sadržaja sa sajta, kao i bilo kakvi hakerski napadi u cilju onesposobljavanja sajta. Nedozvoljeno korišćenje sajta smatra se kršenjem pravila i podložno je tužbi.

2. Opšti uslovi

1. Nakon prijema narudžbe putem sajta, prodavac je obavezan da izvrši telefonsku potvrdu.
2. Nakon potvrde narudžbe od strane kupca, narudžba je neopoziva.
3. Prodavac se obavezuje da naručene proizvode isporuči ispravne i u predviđenom roku.
4. U slučaju bilo kakve promjene prodavac je dužan da obavjesti kupca prilikom telefonske potvrde narudžbe.
5. Sve eventualne promjene, sem promjena vezanih za isporuku se ne odnose na potvrđene narudžbe.
6. U slučaju neusklađenosti cijena isporuke navedenih na ovom sajtu sa cijenama kurirske službe, o promjenama ćete biti obavješteni prilikom telefonske potvrde narudžbe.

3. Garancija kvaliteta

Triomax d.o.o. garantuje za kvalitet svojih proizvoda. Svi proizvodi su originalne robne marke i odgovaraju specifikaciji navedenoj na sajtu.
Davalac garancije, u garantnom roku, o svom trošku obezbjeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliiteta proizvoda. U slučaju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije će zamjeniti proizvod novim ili vratiti novac.

Garantni rok počinje danom prodaje uređaja, koji se unosi u garantni list i ovjerava pečatom i potpisom ovlašćenog prodavca.
Kupac gubi pravo na garanciju ako se kvar izazove nepridržavanjem datih uputstava za upotrebu i ako su na proizvodu vršene bilo kakve popravke od strane neovlašćenih lica.

Da bi se izbjegli nesporazumi, prilikom isporuke dužnost prodavca i kupca je da izvrše pregled proizvoda i da ukažu na eventualna mehanička oštećenja, u kom slučaju će proizvod biti zamjenjen.

Svi aparati su pod garancijom i važe prava koja su navedena u garantnom listu.
Za sledeće aparate obaveštavamo Vas da:

Pravo na besplatno otklanjanje kvarova u garantnom roku stičete uz uslove da je kupljeni uređaj povezan i pušten u rad od strane ovlašćenog servisera i to za:

– Sve ugradne aparate
– Za sve aparate na gas (uz kupljeni uređaj ne dobija se regulaciono crijevo)
– Šporete (uz kupljeni uređaj fabrički se ne dobija naponski kabal)
– Bojlere

Dolazak servisera za priključivanje uređaja se naplaćuje u zavisnosti od vrste usluge. Serviseri imaju svu prateću opremu koja je potrebna za priključenje uređaja.

– Klima uređaji – garancija važi samo ako je uređaj ugradio servis ovlašćen za tu vrstu posla i ako je isti ovjerio garantni list. – Pogledajte spisak ovlašćenih servisera
– Za daljinske upravljače garancija važi 6 mjeseci.
– Za baterije, adaptere, antene, sijalice i kablove garancija ne važi.
– Garancija važi za sve vrste mašina za veš koje su zaposleni radnici “Triomaxa” odblokirali.
– Ne instaliramo i ne priključujemo sudomašine.
– Garanciji ne podlažu baterije na aparatima.
– Rashladne uređaje ne treba priključivati najmanje 7 sati po isporuci.
– TV prijemnici ne treba da se uključuju najmanje 2 sata po isporuci.
– Usisivači – ne podliježu garanciji plastični dijelovi (crijevo, cijev, papučica).

Molimo Vas radi što kvalitetnije usluge da se pridržavate zadatih uputstava.

4. Reklamacije i povraćaj robe

Reklamaciju možete ostvariti u sledećim slučajevima:

1) Reklamacija prilikom instalacije ili prvog puštanja – Ukoliko se prilikom instalacije ili prvog puštanja u rad konstatuje da je isporučeni prozvod oštećen, nekompletan, da ne odgovara specifikaciji ili je neispravan, kupac ima pravo na reklamaciju. Davalac garancije će popraviti pokvareni uređaj, zamjeniti proizvod novim ili vratiti novac u najkraćem mogućem roku.
U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, djelimično ili u cjelosti, Triomax je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtjev prodavca obaviti povraćaj na račun korisnika kartice.

2) Reklamacija u garantom roku – Davalac garancije, u garantnom roku, o svom trošku obezbjeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliiteta proizvoda. U slučaju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije će popraviti pokvareni uređaj, zamjeniti proizvod novim ili vratiti novac.
U tom slučaju, proizvod šaljete u servis isključivo na adresu ovlašćenog servisa koja je upisana na garantnom listu. U slučaju slanja proizvoda u neovlašćeni servis proizvod gubi garanciju.

3) Otkazivanje porudžbine – U slučaju otkaza porudžbine Triomax snosi troškove transporta.

Rok za povraćaj novca i utvrđivanje vjerodostojnosti onoga što je kupac naveo prilikom vraćanja robe je 21 dan od prijema robe na servis. Nakon toga, ovlašćeni servis za taj proizvod donosi odluku da li će se kupcu dati nov proizvod ili će se izvršiti povraćaj novca. Za uvažene reklamacije Triomax u potpunosti snosi troškove transporta.

Da biste ostvarili pravo na reklamaciju potrebno je da:
– reklamirani proizvod donesete u servis naznačen na garantnom listu u originalnoj ambalaži
– da podnesete na uvid original garantnog lista i fiskalni račun
– da date opis neispravnosti
– nakon toga, sve informacije o statusu proizvoda koji je na servisu kupac isključivo dobija od ovlašćenog servisa gde je ostavio proizvod.

5. Privatnost podataka

Da bismo uspješno obradili Vašu narudžbu potrebni su nam Vaše ime i prezime, adresa, e-mail i telefon. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo željenu robu, kao i da Vas obavjestimo o trenutnom statusu narudžbe.

U ime Triomax d.o.o. obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge, korišćenje naših servisa podrazumjeva saglasnost korisnika da mu šaljemo email i sms obavještenja. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o kupcima/korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Triomaxa odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Pored navedenih prikupljamo, analiziramo i obrađujemo podatke o proizvodima koje naši posjetioci traže i kupuju, kao i o stranicama koje posjećuju. Te podatke koristimo da bismo poboljšali ponudu i izgled naših stranica, i omogućili Vam jednostavnije korišćenje, sigurniju i udobniju kupovinu.
Obavezujemo se da prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe.

6. Saglasnost i promjena uslova

Korišćenje naših servisa podrazumjeva saglasnost korisnika sa svim navedenim na ovoj strani.

Triomax d.o.o. se obavezuje da ce se pridržavati svega navedenog, a sve promjene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani i slanja email obaveštenja svim registrovanim korisnicima.

has been added to your cart.
Checkout